Šta uzrokuje pucanje vodenjaka prije početka poroda?

ppfr

*Prerano pucanje ovojnica se desi kada nam pukne vodenjak prije nego je porod počeo. Pucanje vodenjaka u terminu je kada se desi od ≥37 sedmice trudnoće. Prijevremeno pucanje ovojnica je kada se desi prije 37 sedmice trudnoće. U ovom članku, fokusiraćemo se na pucanje vodenjaka u terminu

MIKROBI (BAKTERIJE I GLJIVICE)

U proučavanju uzroka pucanja vodenjaka u terminu, neke studije su izučavale mikrobe u vagini trudnice. Postavlja se pitanje – postoje li vrste mikroba u vagini žene koje joj povećavaju rizik za pucanje vodenjaka?

U jednoj studiji (Veleminsky & Tosner, 2008), otkriveno j da je više žena, koje su iskusile pucanje vodenjaka, imalo gljivičnu infekciju u odnosu na žene kojima vodenjak nije pukao.

Također, žene koje nisu iskusile pucanje vodenjaka, su više vjerovatno imale lactobacillus (dobra bakterija u vagini). Tako da vjerovatno ako imamo ove dobre bakterije u vagini, mogu nas štititi od pucanja vodenjaka.

VAGINALNI PREGLEDI

Kako se žene približavaju terminu poroda, njihovi ljekari će im provjeravati grlić vaginalno (vaginalnim pregledima) i to od 35-37 sedmice. Neki ovo praktikuju sedmično sve do poroda.

Studija Lenihan, 1984., je otkrila jasnu vezu između sedmičnih vaginalnih pregleda i pucanja vodenjaka. U ovoj studiji, 349 žena su randomizirane na vaginalne preglede od 37.sedmice trudnoće i na one koje nisu imale vaginalne preglede sve do 40-41 sedmice. Grupa sa sedmičnim vaginalnim pregledima od 37.sedmice su imale tri puta veću šansu za pucanje vodenjaka (18%) u odnosu na 6% žena bez sedmičnih pregleda do 40.ili 41.sedmice. U još jednoj studiji iz 1992, 587 žena su randomizirane na sedmične vaginalne preglede i na one bez sedmičnih pregleda. Otkrili su da ne postoji razlika stope pucanja vodenjaka između ove dvije grupe žena. Iako su utvrdili da ne postoji razlika između prenatalnih vaginalnih pregleda i pucanja vodenjaka, utvrdili su da ne postoje ni prednosti za ove sedmične preglede. (McDuffie et al, 1992).

PROBIJANJE/POTIRANJE OVOJNICA

Postoje neki dokazi da je “potiranje” ovojnica vezano za povećani rizik od pucanja vodenjaka. (Metoda kojom se ovojnice sa bebom i plodnom vodom odvajaju od materice prstom, kako bi se inducirao porod). U jednoj studiji, 300 žena su randomizirane na grupu sa cervikalnim pregledom (kontrolna grupa) ili grupu sa sedmičnim potiranjem ovojnica počev od 38 sedmice (Hill et al, 2008.). U slučaju da se prst nije mogao progurati kroz cerviks jer isti nije dilatiran preko 1cm, žene potonje grupe su dobijale cervikalnu masažu umjesto potiranja, kako bi se olakšala dilatacija. Za obje grupe, ne postoji statistički značajna razlika u stopama pucanja vodenjaka (7% u grupi bez potiranja, naspram 12% u grupi sa potiranjem). Kada kažemo da razlike nisu signifikantne, to znači da se uočene razlike mogu javiti slučajno. Nekoliko žena je započelo porod ili je imalo pucanje vodenjaka nakon randomizacije ali prije nego što su studijske intervencije započele u 38 sedmici. Kada se ove žene ne uračunaju u analizu, stope pucanja vodenjaka su bile 10.3% u grupi sa potiranjem ovojnica i 5% u grupi bez potiranja. Ovo i dalje nije bilo statistički signifikantno. Međutim, za žene koje su bile više od 1cm dilatirane u vrijeme intervencije, žene kojima su se zaista ovojnice potirale prstom umjesto zamjenske metode cervikalne masaže, imale su statistički značajnu stopu pucanja vodenjaka (9.1% vs. 0%).

Stope infekcije kod majki (horioamnionitis) su bile slične između obje grupe, kako za Beta streptokok negativne tako i za beta-streptokok pozitivne žene. Nažalost ne postoje studije koje upoređuju potiranje ovojnica sa grupom bez ikakvih vaginalnih pregleda. S obzirom da postoje dokazi da vaginalni pregledi sami po sebi povećavaju stopu pucaja vodenjaka, bilo bi interesantno vidjeti koliki je rizik ako se uporedi potiranje ovojnica sa grupom bez ikakvih intervencija.

VITAMIN C

Postoji teorija da vitamin C jača membrane i sprečava ranije pucanje ovojnica. Međutim, jedna studija je uočila da iako vitamin C može spriječiti pucanje vodenjaka u terminu, dvije studije su zapravo otkrile povećani rizik da se to desi. U maloj ali kvalitetnoj studiji iz Mexica, 109 trudnica su randomizirane u grupu koja je uzimala vitamin C 100mg dnevno ili u grupu koja je uzimala identičnu placebo pilulu, počev od 20. sedmice trudnoće. Žene koje su uzimale bilo kakve prenatalne suplemente nisu uključene u studiju. Jedna u četiri žene (25%) iz placebo grupe je iskusilo pucanje vodenjaka u terminu, u poređenju sa samo 8% žena grupe koje su pile Vitamin C (Casanueva et al.2005). Važno je napomenuti da je doza vitamina u ovoj studiji bila mala (100mg) – mnogo manja od najveće dnevne preporučene doze od 2000mg dnevno. Istraživači su upozorili da uzimanje prevelikih količina C vitamina može povećati rizik za pucanje vodenjaka u terminu.

Zapravo, 2008 godine i ponovo u 2010, istraživači su pronašli vezu između visokih doza C vitamina (kada se konzumira zajedno sa vitaminom E) sa pucanjem vodenjaka u terminu (Spinnato et al, 2008., Xu et al, 2010). Prva studija je randomizirala 697 trudnica koje su imale visok rizik za preeklampsiju, da uzimaju Vitamin C (1000mg) i Vitamin E (100 IU) jednom dnevno, u poređenju sa placebo grupom. Žene prve grupe su imale dva puta veći rizik za pucanje vodenjaka u terminu (10,6% vs. 5,5%) u poređenju sa placebo grupom (Spinnato et al, 2008.)

U 2010, druga studija je randomizirala 2647 trudnica niskog i visokog rizika na grupu sa Vitaminom C (1000mg) i Vitaminom E (400 IU) dva puta dnevno, ili na placebo grupu. Studija je prekinuta prije vremena jer su žene koje su pile C vitamin i E vitamin imale povećan rizik za mrtvorođeno dijete ili novorođenačku smrt (1.69% vs 0.78%), pucanje vodenjaka u terminu (10.2% vs. 6.2%) i prerano pucanje ovojnica (6% vs. 3%) u odnosu na placebo grupu (Xu et al, 2010).

Nije poznato zašto je jedna studija otkrila pozitivne učinke vitamina C, a zašto su druge dvije uočile štetne efekte.

U studiji koja je otkrila prednosti tog vitamina, mala grupa trudnica niskog rizika je primala malu dozu vitamina C (100mg) i nijedan drugi vitamin. U drugim koje su uočile štetnost, i trudnice niskog i visokog rizika su primale visoke doze vitamina C i E zajedno. Može biti da visoke doze povećavaju rizik od pucanja vodenjaka u terminu, ili jednostavno Vitamin C i E konzumiran zajedno povećava štetne efekte.

Idealno, bilo bi bolje da su ove studije promatrale četiri grupe žena, jedna koja je uzimala vitamin C, jedna koja je uzimala vitamin E, jedna koja je uzimala oba vitamina i placebo grupa. Ali tih informacije nema niti će ih vjerovatno ikada biti. Jer je Vitamin C/E opasan u visokim dozama, ne bi bilo etično da se uradi druga studija koja bi utvrđila KOJI je tačno vitamin štetan.

Napomena: uobičajeni prenatalni suplement ima oko 60mg vitamina C i 30IU vitamina E, mnogo manje doze od onih korištenih u studijama.

SUPLEMENTI MASNIH KISELINA

Omega 3 masne kiseline, koje se obične nalaze u ribljim uljima, mogu smanjiti upale. Ovo smanjenje upale može odložiti uvećanje prostaglandina koje vode do slabljenja fetalnih ovojnica, cervikalne dilatacije i porođajnih kontrakcija. 2014., studija je randomizirala 129 žena da primaju 200mg DHA (Omega 3 masnih kiselina) dnevno i 126 trudnica u placebo grupi sa maslinovim uljem od 8.sedmice trudnoće do poroda (Pietrantoni et al, 2014). Otkrivena je veza između Omega 3 suplemenata i smanjenja biohemijskih markera za upalni proces – kao i manje slučajeve pucanja vodenjaka.

Žene koje su primale Omega 3 suplemente su imale manje šanse za prijevremeno pucaje vodenjaka. Prijevremno pucanje vodenjaka je imala 1 žena u Omega 3 grupi i 4 žene iz placebo grupe. Pucanje vodenjaka u terminu je imalo 5 žena Omega 3 grupe i 12 žena placebo grupe.

DRUGI FAKTORI RIZIKA

Većina dokaza kojima se želi spriječiti pucanje vodenjaka, uglavnom se fokusiraju na prevenciju prijevremenog pucanja ovojnica (prije 37. sedmice). Druge studije o dijetalnim metodama za sprečavanje pucanja vodenjaka, kao što su .ishrana sa jajima ili velikim količinama proteina, nisu pronađene. Ovo je područje gdje je potrebno više istraživanja.

DA LI JE TERMIN “PUCANJE VODENJAKA U TERMINU”, USTVARI NORMALAN, FIZIOLOŠKI PROCES?

U nekim slučajevima, moguće je da je pucanje ovojnica pred porod normalan proces. Fetalne ovojnice su programirane da oslabe pred kraj poroda. Kombinacija faktora vodi do stvaranja slabe tačke na amnionskoj vreći blizu cerviksa. Određene upalne reakcije imunog sistema mogu ubrzati ovaj proces, što je razlog zašto prenatalna infekcija može dovesti do preranog pucanja membrana. Još češće, pritisak koji izazivaju kontrakcije izazivau pucanje membrana u slaboj tački, ali ovo se ponekad može desiti i prije počekta kontrakcija (Moore et al, 2006)

Pošto ste već ovdje… …mi smo Udruženje koje opstaje zahvaljujući neumornom radu mama, najčešće u sitne sate nakon svakodnevnog posla i porodice, i to sve volonterski! Da bi naši projekti bili značajniji i veći ipak su potrebna neka sredstva. Ukoliko Vam se svidio ovaj članak te ukoliko podržavate naš rad, kliknite ovdje da nam donirate kako bismo proširili svoje djelovanje i pomogli i drugim mamama onako kako smo, nadamo se, pomogli i vama! Kada bi svako na pročitani članak donirao barem 1KM naš rad bi bio finansijski osiguran. Potrebna je samo minuta. Hvala vam što činite da porodi budu bolji u BiH.

Clanak preuzet sa: http://evidencebasedbirth.com/evidence-inducing-labor-water-breaks-term/
(o referencama, o autorima)

Napišite komentar...