WHO/SZO “Zdravstvena zaštita pri normalnom porodu – praktični priručnik”

p111

Ovdje možete preuzeti prevod, na bosanski jezik, dokumenta Svjetske zdravstvene organizacije pod nazivom “Zdravstvena zaštita pri normalnom porodu – praktični priručnik”. Autori su svjetska zdravstvena organizacija, odjel za zdravlje i sigurnost majke i novorođenčeta. Publikacija je obavljena 1996 godine, a prevedena od strane humanitarne nevladine organizacije Fenix – Sanski Most, 2002.godine.
Ovaj dokument predstavlja univerzalni vodić za rutinsku njegu žena tokom nekompliciranog poroda i rađanja. Izražava koncenzus koji je uspostavila internacionalna grupa eksperata, kao odgovor na povećanje praksi koje se koriste da bi se započeo, pojačao, ubrzao, regulisao ili pratio fiziološki proces rađanja kako u industrijaliziranim zemljama tako i u zemljama u razvoju. Preporuke za rutinsku njegu se zasnivaju na kritičkom osvrtu o tome šta istraživanja tvrde o efektivnosti i sigurnosti 59 uobičajenih procedura i praksi.

Napišite komentar...