#prekinimosutnju: Sastanak sa predstavnicima svjetskih institucija

pp1

Nakon kampanje #prekinimosutnju i reakcije porodilja, nakon odgovora Federalnog Ministarstva zdravstva na dopis i svjedočanstva koja smo im poslali, ponudili smo inicijativu za još jednim susretom gdje će se na ovu temu raspravljati sa predstavnicima više svjetskih institucija.

Ta inicijativa je urodila plodom te smo se 07.11.2018 okupili u prostorijama Federalnog Ministarstva Zdravstva i raspravljali o radu udruženja, kampanji #prekinimosutnju i prijedlozima kako da se ogroman problem neadekvatne porodiljne zdravstvene njege počne rješavati u našoj zemlji. Na sastanku su prisustvovali predstavnici Federalnog Ministarstva Zdravstva, Federalne agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu, predstavnika kancelarija UNICEFA, Svjetske zdravstvene organizacije te Partnerstva za javno zdravlje.

Zajednička riječ se našla, ova tematika se prepoznala kao ozbiljan problem jednoglasno te se koncenzus napravio oko najslabijih tačaka porodiljne zdravstvene njege koji sežu od edukacije kako majki tako i kontinuirane edukacije osoblja do adekvatnih programa standardizacije i certificiranja. Možemo reći da se inicijativa pokrenula na dobrim temeljima, te da skorije saradnje navedenih učesnika i udruženja možemo očekivati u narednoj godini.

Piše: Prirodan Porod

Napišite komentar...