Obuka za dule – FAQ (često postavljena pitanja)

Rođena 1982. godine i majka je petero djece, iz Splita se 2014. godine doselila u Sarajevo, gdje i danas živi. Zvanje prevoditeljice za engleski jezik stekla je u SAD. Vlasnica i dizajnerica za brend Dolisa, aktivna je sudionica u izgradnji svjesnije, moderne zajednice. Posljednjih 11 godina posvetila je podršci majkama u različitim aspektima života. Srcem vjeruje u stručnu, ali i intuitivnu podršku ženi na putu majčinstva za cilj poboljšanja kvalitete života novim generacijama. Postala je savjetnica za nošenje beba 2016., u sklopu njemačke škole Die Trageschule. Aktivistica i volonterka na polju trudnoće i poroda, Dolores je jedna od voditeljica Udruženja Prirodan Porod  i suorganizatorica obuka za dule BiH, koju je pohađala 2016. u Sarajevu. Trenutno radi kao dula u svom gradu i školuje se za zvanje primalje.

Radujemo se i Vašem učešću na ovogodišnjoj DONA International Birth Doula obuci, po drugi put organiziranoj u Bosi i Hercegovini. Donosimo i najčešće postavljena pitanja.

Opće informacije o radionici:

Tip radionice: DONA edukacija za porođajne dule
Vrijeme održavanja: petak, 27.10- nedjelja, 29.10.2017, svakim danom 09:00-17:00
Mjesto održavanja: Sarajevo  

Predavačica: Maria Andreolaki, CD, BTD (DONA International)
Jezik: engleski
Cijena: 300KM za prvih prijavljenih učesnica, 350KM za svaku sljedeću prijavljenu učesnicu na radionici

EDUKACIJA

Šta je DONA International? 
Osnovana 1992. godine, DONA (Doulas od North America) je najstarija, najveća i vodeća svjetska institucija koja pod svojim krovom okuplja i certificira dule. S brojem certificiranih dula koji koji konstantno raste, trenutno ima više od 12000 certificiranih dula u preko 50 zemalja u svijetu. Certifikat za rad dulama koji izdaje DONA međunarodno je priznat, a fokus svake obuke je na zemlju u kojoj će dula primarno djelovati. DONA International dule potpisuju Etički kodeks i Standarde prakse, prevedene na njihov jezik i time se obavezuju na poštovanje visokih standardna koje je ova institucija postavila. Kada majke biraju DONA dulu, znaju da će dobiti profesionalnost i znanje čija je pozadina u medicini zasnovanoj na dokazima.

Ko je Maria Andreoulaki?
Maria Andreoulaki je CD & BDT(DONA International), DONA International regionalna predstavnica za zemlje Balkana, Refleksolog.

Maria se zainteresirala za poziv dule prije 20 godina, godinu dana nakon rođenja njezina prvog djeteta. Ubrzo se nakon toga odlučila na pohađanje odobrenih obuka za dule i započela s dr Michel Odentovom obukom, Paramana doula. Nakon toga je završila i ostale značajnije svjetske obuke za dule, među kojima se ističe DONA International, s kojima se nakon nekog vremena certificira kao regionalna predstavnica za zemlje Balkana i voditeljica obuke za dule.  Maria trenutno izlaže na nacionalnim i međunarodnim konferencijama i podučava dule u mnogim zemljama. Suosnivačica je u nekoliko mreža za porođajni aktivizam. Svoje vrijeme posvetila je zdravlju i blagostanju žena, djece i porodica.

Šta znači to da je ovo edukacija za porođajne dule?
DONA International ima dvije odvojene edukacije za dvije vrste dula: porođajne i postporođajne dule. Porođajne dule pružaju podršku ženi prije i u toku poroda. Postporođajna dula pruža edukaciju, društvo i beskompromisnu potporu tijekom perioda babinja. Ova četverodnevna edukacija je namijenjena edukaciji budućih porođajnih dula.

Koje oblasti edukacija pokriva?
Edukacija se sastoji iz tri dijela: prenatalne edukacije, osnovama dojenja za dule i dula obuke. Edukacijom će biti pokriveni različiti tipovi poroda i medicinskih intervencija, uloga porođajne dule, tehnike komunikacije sa klijentom, tehnike olakšavanja porođajne boli, tehnike tješenja, proces certifikacije i drugo.

Na kojem jeziku su radni materijali?
Radni su materijali pisani na engleskom jeziku.

Da li edukaciju mogu pratiti ako ne znam engleski?
Znanje Vašeg engleskog trebalo bi biti na stepenu dobrog razumijevanja, kako biste bile u mogućnosti pratiti sadržaj. Ukoliko engleski niste dugo upotrebljavale u konverzaciji, nije prepreka za sudjelovanje na radionici! Tematika je takva da je naglasak na podršci, pa su tu uvijek druge dule ili netko iz organizacije da uskoči s terminima koje eventualno nećete razumjeti. Kasnije naše grupe podrške. mentorstva i ostala interakcija, kao i glavnina interakcije s klijentima bit će na maternjem jeziku.

Ne mogu da prisustvujem dijelu edukacije zbog posla/obaveza. Da li mogu parcijalno prisustvovati?
Žene koje su zainteresirane za dobivanje certifikata za zvanje porođajna dula imaju prednost pri prijavi na obuku. Ukoliko bude otvorenih mjesta, dobrodošle ste prisustvovati dijelu edukacije, a trošak radionice prilagodit ćemo broju sati koje ćete pohađati. Certifikat je moguće dobiti isključivo uz pristustvovanje puna tri dana obuke

Zanima me samo jedan dio edukacije. Da li mogu prisustvovati samo tom dijelu?
Da, no u tom slučaju nije moguće dobiti certifikat za zvanje porođajna dula.

Ne mogu nikako prisustvovati ovoj edukaciji. Kada mogu očekivati da će opet biti održana?
Naredna edukacija je planirana 2018 godine, s mogućnosću da bude u  nekom od drugih gradova BiH.

STRUKA I CERTIFICIRANJE

Da li sam po završetku ove edukacije dula?
Da, uspješnim završetkom edukacije postajete dula. Po završetku dobijate certifikat koji svjedoči da ste prošli osnovnu obuku za posao dule i s certifikatom ste spremni raditi s klijenticama, kao i naplaćivati svoje usluge.
Bitno je naglasiti da DONA pravi razliku između dula i registrovanih (certificiranih) dula. Registrovane dule su navedene u DONA registru. Da biste postali registrovana/certificirana DONA International dula, potrebno je da prođete još nekoliko koraka, između ostalog da pređete odabranu literaturu i imate tri iskustva na porođaju. Više o uslovima certifikacije možete pročitati ovdje. Razlog postojanja ovog procesa certifikacije jeste što organizacija DONA želi osigurati kvalitet svih dula iza kojih će stati svojim imenom.

Ukoliko ipak ne želite dovršiti proces certifikacije i osjećate da i bez njega možete kvalitetno obavljati ulogu dule, nakon obuke ćete samim članstvom u DONA International biti uvedeni u registar necertificiranih dula, no klijenti će taj popis moći dobiti isključivo direktno od DONA International. Registar dula – Pronađi svoju dulu, u BiH moguće je pronaći na stranici NVO Prirodan Porod, kao i na FB stranici Prirodan Porod, u istoimenom albumu.

Šta kao dula mogu a šta ne mogu raditi?

U ulozi dule možete:

  • obaviti pripreme za porod sa porodicom, dajući informacije i nudeći pregled opcija, znanstvenog uporišta, kao i iskustveno
  • educirati o opcijama kod pisanja plana poroda
  • pružiti emocionalnu podršku i ohrabrenje
  • masirati i koristiti ostale tehnike za relaksaciju  tijekom porođaja
  • prenijeti želje rodilje osoblju bolnice, ukoliko ustreba
  • predlagati promjene položaja za olakšavanje boli i efektivniji porođaj.

U ulozi dule ne možete

  • izvoditi bolničke zadatke poput mjerenja krvnog tlaka, fetalnih otkucaja srca, vaginalnih pregleda itd.
  • donositi odluke za rodilju – pomoći ćete joj da dobije informacije i  upoznat ćete ju s opcijama, poštujući etička načela na koja ste se obvezali vašim dula pozivom, kao i Etičkim Kodeksom i Standardima Prakse, potpisanima na početku Vašeg djelovanja kao dula
  • raditi s grupama žena, na način da educirate ili predajete o medicinskim ili ostalim temama vezanim za porođaj, ukoliko nemate dodatnu diplomu predviđenu za to.

Da li nakon ove edukacije mogu biti pratnja u porodilištu?
Nakon ove edukacije vi ste spremni da budete pratnja u porodilištu. Međutim, sama dozvola pratnje zavisi od pravila porodilišta. Trenutno ne postoji zakonski okvir koji precizno reguliše ovu oblast i uglavnom se pitanje svodi na praksu porodilišta. Od porodilišta u BiH, za sada jedino banjalučko porodilište dozvoljava ulazak dula što je oslovljeno kao ‘osoba od povjerenja’. Uzevši u obzir da imamo svega nekoliko dula u BiH, u našim porodilištima pojam dule je uglavnom nepoznat. Ovom edukacijom želimo povećati broj dula i samim time broj zahtjeva za dula pratnju u porodilištima, što će neupitno utjecati i na pozitivne promjene po pitanju priznavanje ove struke u našim porodilištima.
Bitno je naglasiti da, čak i ako duli bude uskraćen ulazak u porodilište, njen rad će neupitno poboljšati samo porođajno iskustvo. Kroz svoj rad do porodilišta dula može mjesecima raditi sa trudnicom i razgovarati o njenim strahovima, očekivanjima, opcijama. Tijekom samog poroda, a prije odlaska u porodilište, dula će u ugodnoj, domaćoj atmosferi masažom i drugim tehnikama biti od ogromne pomoći i porodilja će u rodilište ući osjećajući se sigurno u sebe i bez straha. Znajući svoje želje i preferencije, imat će daleko bolje iskustvo od žene koja odlazi bez te vrste podrške.

U kojim zemljama je priznat DONA certifikat?

DONA certifikat je priznat međunarodno.

Koliko dugo traje DONA certifikat koji ću dobiti na obuci za dule?
Certifikat da ste prošli dula obuku važi neograničeno te se podrazmijeva daljnja unapređenje u edukaciji i radu i eventualna prisustvovanja i učestvovanja na narednim dula radionicama

KOTIZACIJA

Šta je uključeno u cijenu?

U cijenu je uključen trošak prenatalne edukacije i edukacije iz dojenja, tri puna dana DONA dula obuke, printanih radnih materijala i osvježenja.

Na kojem osnovu mogu ostvariti popust na cijenu obuke?
Skoro 20% popusta je omogućeno za prvih pet uplata.

BiH dule ne plaćaju edukaciju i materijal ali učestvuju simbolično za ine troškove organizacije edukacije.

Do kada najkasnije mogu izvršiti uplatu?

Nakon prijave preko registracijske forme slijedi uplata koja se izvršava u roku od 72h. Ukoliko se ne kompletira, prijava se smatra nevažećom te se mjesto ne rezervira za polaznicu. Nakon popunjavanja prijave i izvršene uplate, mail potvrda o uspješnoj prijavi znači da ste rezervirali svoje mjesto za ovogodišnju dula edukaciju. Rok za prijave je 15.10.2017.

Na koji račun mogu izvršiti uplatu?
Uplate se vrše gotovinski ili uplatom na račun suorganizatora, Naturali d.o.o. Potrebno je prije popuniti prijavnicu za radionicu, kako bismo Vam potvrdili iznos koji plaćate u vrijeme prijave.

Mogu li plaćati na rate?

Ne, uplata mora biti jednokratna.

PITANJA PRAKTIČNE PRIRODE

Gdje se edukacija održava?
Edukacija se održava u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Da li će biti omogućen ručak i osvježenje?

Više kraćih pauza će biti tokom planiranog dana i osvježenje je obezbijeđeno.
Zbog raznolikih prehrambrenih navika i zahtjeva koje smo dobivali tokom obuke prošle godine, ručak neće biti obezbijeđen, ali je obezbijeđena pauza gdje će polaznice moći da iskoriste vrijeme da shodno vlastitim prohtjevima ručavaju u jednom od mnogobrojnih restorana i bifea u okolici prostorija Udruženja, naruče, ili da pak donesu svoj ručak.

Koliko su česte pauze i koliko dugo traju?
Edukacija traje svaki dan od 09:00 do 18:00.

Raspored pauza je okvirno sljedeći:
11:00-11:30 (pauza)
12:30-13:30 (ručak)
16:30-17:00 (pauza)

Da li mogu povesti svoje dijete?

Obuka je baby friendly, pa su dobrodosle dojece bebe koje jos nisu mobilne. Bebe koje puzu i hodaju bit ce moguce cuvati u vlastitom aranzmanu ili od strane organizirane cuvalice u prostoriji pored. Majke ce biti u mogucnosti podojiti ili namiriti ostale potrebe djeteta tijekom pauza. Instruktorica je postavila svoje smjernice za optimalan rad grupe, imajuci na umu omogucavanje dolaska i majkama koje eventualno nemaju gdje ostaviti djecu na cuvanje, a da se istovremeno odrzi fokus u grupi i ostale ucesnice na obuci izvukle maksimum iz edukacije.

Kako bismo ispoštovale sve prijavljene učesnice, ukoliko imate dijete koje bi trebalo poći s Vama, molimo Vas da nas prethodno kontaktirate da razmotrimo sve opcije i izađemo vam u susret.

Šta je s bebama koje doje?
Veoma podržavamo dojenje i uviđamo važnost bebinih obroka za vrijeme trajanja obuke. Mimo redovnog dojenja prilikom pauza, moguće je da netko donese majci bebu na kraći podoj, ukoliko majka nema bojazni da će beba imati težak momenat razdvajanja od nje i u tim trenucima odvraćati pažnju od praćenja nastave ostalim učesnicama. Kao i kod svega ostalog, molimo za razboritost i uviđavnost prema ostalim učesnicama.

Nisam iz Sarajeva – da li mogu očekivati pomoć u pronalasku smještaja i upute za snalaženje po gradu?
Naravno. Za goste koji nisu iz Sarajeva angažirali smo se pronalaženju smještaja najbližem mjestu obuke. Informacije o smještaju moguće je razmijeniti putem kontakt podataka, dostupnih na prijavnici.

 

Napišite komentar...