CROWDFUNDING KAMPANJA: Podržite saradnju dula i babica: Prezentovanje dula na simpoziju primalja!

pp1

CROWDFUNDING KAMPANJA:
Podrzite saradnju dula i babica: Prezentovanje dula na simpozij primalja!

Udruženje “Prirodan Porod” je 2017. učestvovalo na 3. simpoziju primalja u Mostaru gdje smo babicama prezentirale ulogu dule. Ove godine smo pokazale interes za ponovno sudjelovanje kako bi zdrava i adekvatna saradnja između dula i babica u BiH zaživjela. Cilj nam je predstaviti ko su dule i šta rade, te kako zapravo doprinose u timu oko porodilje.

Na sreću, ovaj naš interes je podržan i pozvane smo od organizacijskog odbora da se opet pridružimo skupu!

Podržite nas ako vjerujete da dule i babice BiH mogu sarađivati humanizirati porod svake majke!

pp2Cilj: 180KM

Današnju kafu preusmjerite za humanije porođaje!

1) Uplate na račun:
Broj racuna: 1413065320154211
Primalac: NVO Prirodan Porod (BBI banka)
Svrha uplate: Donacija za simpozij

2) Paypal account:
Donacija klikom na dugme DONATE na dnu ove stranice!

Napišite komentar...